หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด กระบวนการ

กระบวนการผลิต

1.รวบรวมน้ำยางสดสู่โรงงานโดยรักษาสภาพน้ำยางด้วยสารละลายแอมโมเนีย หรือร่วมด้วยสารเคมีประเภทอื่น เช่น Zno/TMTD    

2.ปรับปรุงคุณสมบัติต่าง ๆ ของน้ำยางสดให้ได้ตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนด  

3.ปั่นแยกน้ำยางสด โดยใช้เครื่องปั่นน้ำยางข้น (เซนติฟิวจ์)   

4.น้ำยางข้นที่ได้ จะมีเปอร์เซ็นเนื้อยางแห้ง ประมาณ 60 %  ปรับคุณสมบัติต่าง ๆ ของน้ำยางข้นให้ได้ตามมาตฐานและรักษาสภาพด้วยแอมโมเนีย  

5.น้ำยางข้นที่ได้คือ HA Latex ( High Ammonia Latex )  ** MA Latex ( Midium Ammonia Latex )  ** LA Latex ( Low Ammonis Latex )

กระบวนการผลิต