หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / บริษัท ท่าฉางโลจิสติกส์ จำกัด กระบวนการ

กระบวนการดำเนินการของบริษัท

-แบ่งสายงานออกเป็น 2 ส่วน มีพนักงานปฏิบัติงาน ทั้งหมด 18 คน