หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด รายละเอียดบริษัท

 


?

บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด

        เนื่องจากยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมากของประเทศไทยและ   ประเทศไทยได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของโลกในการส่งออกยางพาราตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534ดังนั้นมันจึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการในการก้าวเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ของการเป็นผู้ผลิตสินค้าให้กับตลาดโลกทางผู้บริหารของกลุ่มท่าฉางอุตสาหกรรม  จึงได้ตัดสินใจก่อตั้ง บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัดขึ้นในปี พ.ศ. 2547  เพื่อเป็น โรงงานผลิตและจำหน่าย น้ำยางข้น, สกิมบล็อก, และสกิมเครป สำหรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ        

        บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 82,500 ตันต่อปี ซึ่งสามรถจำแนกเป็นน้ำยางข้นจำนวน78,000 ตัน และสกิมบล็อก/ สกิมเครป อีก 4,500 ตัน เพื่อให้แน่ใจว่าทางลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดตาม มาตรฐานสากลโลกทางบริษัทได้ออกมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าตั้งแต่การรับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกรรายย่อยจนกระทั่งการตรวจสอบคุณภาพน้ำยางข้นก่อนส่งมอบให้ลูกค้า