หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / บริษัท ท่าฉางโลจิสติกส์ จำกัด รายละเอียดบริษัท


?

บริษัท ท่าฉางโลจิสติกส์ จำกัด

บริษัท ท่าฉางโลจิสติกส์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2549 วัตถุประสงค์เริ่มแรกของการก่อตั้งบริษัทขนส่ง คือ เพื่อบริการขนส่งสินค้าของบริษัทในเครือท่าฉางฯ อาทิเช่น น้ำยางข้น, สกิมบล๊อก, น้ำมันปาล์มดิบ, น้ำมันเมล็ดในปาล์ม, กะลาปาล์ม, เนื้อเมล็ดในปาล์ม, ทะลายเปล่า เป็นต้น แต่ด้วยการบริหารที่มีประสิทธิภาพจึงทำให้บริษัท ท่าฉางโลจิสติกส์ จำกัด เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จนในขณะนี้ทางบริษัทฯ ได้มีทั้งรถพ่วงและรถสิบล้อที่สามารถขนส่งสินค้าชนิดแข็งและเหลว เป็นจำนวนมากพอ กระทั่งสามารถเพิ่มการบริการให้กับลูกค้าภายนอกกลุ่มท่าฉางอุตสาหกรรมได้

การมีบริษัทขนส่งเป็นของตนเองนั้น นอกจากเป็นการขยายสายธุรกิจ เพื่อให้เกิดการบริการที่ดี และสะดวกสบายที่สุดสำหรับลูกค้า ในรูปแบบ One Stop Service แล้ว ยังสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับลูกค้า ว่าสินค้าทุกชนิดที่ทำการผลิตและส่งออกโดย บริษัทในเครือท่าฉางฯ จะมีคุณภาพได้มาตรฐานตามข้อตกลง และหากเกิดปัญหาใดๆ กับสินค้าที่จัดส่ง ทางบริษัทฯ ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว