เปลี่ยนภาษา


หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / การรับรองคุณภาพ
มาตรฐานการรับรอง ISO 9001: 2015

 

มาตรฐานการรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001: 2015)

            กลุ่มบริษัทท่าฉางอุตสาหกรรม ได้รับการการันตีถึงระบบการจัดการตรวดสอบคุณภาพที่ได้มาตรฐาน โดยได้รับการรับรองจาก International Organization for Standardization (ISO 9001: 2015) การควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าและบริการ จะเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิต จนกระทั่งการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าทุกราย นอกจากนี้ ทางบริษัท ฯ ยังมีการตรวจสอบระบบการจัดการ จากองค์กรอิสระอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่ทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด